Etter vi har avtalt el-kontroll med kunde kommer en av våre operatører og kontrollerer at det elektriske systemet er som det skal. Den elektriske installasjonen undersøkes for eventuelle feil eller mangler som kan utgjøre en risiko for husstanden. 

Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.

Dette grunnet det tøffe miljøet, harde påkjenninger og den ekstra risikoen dette medfører for feil og svakheter i det elektriske anlegget. Erfaringsmessig har mange branner i landbruket en elektrisk årsak, og mange av disse kunne antagelig vært avdekket dersom det hadde vært utført en god elkontroll. Derfor er også kontroll av landbruksbygninger spesielt omtalt i NEK 405.

Ved å gjennomføre el-kontroll hjemme kan du spare flere tusen kroner på din forsikring.

Over 40 prosent av boligbrannene i Norge skyldes elektrisitet eller bruken av elektrisk utstyr.

Vi samarbeider med de fleste forsikringsselskaper om utførelse og innrapportering av el-kontroll innen bolig, landbruk og næring.

Gjensidige

Eika

If

Sparebank 1

Valdres El-kontroll er et FG-sertifisert foretak og alle våre landbruks- og næringskontroller legges inn i FGs database (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd).