Trygghet for hjem og liv

Vi foretar kontroll og tilstandsvurdering av ditt elektriske anlegg, både for privatbolig, landbruk og næringsbygg. Vi gjennomgår el-anlegget og avdekker om det trygt og sikkert ihht. gjeldende forskrifter.

Husholdning
Privat/bolig

Elkontroll bolig er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold. I tillegg får du kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. 

Landbruk
Landbruk

El kontroll landbruk er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold / utjevning, samt alt teknisk utstyr og elektriske maskiner.

Naering
Næring/bedrift

Har din bedrift dette på plass ?

Alle virksomheter plikter å ha etablert et internkontrollsystem som ivaretar el sikkerheten ut fra myndighetenes krav gjennom lover og forskrifter.

Vi tak kontakt med deg for å gi deg mer informasjon og avtale videre prosess
Eirik Dalby Andersen
Eirik Dalby Andersen
Sikkerhetsingeniør
Marte Gabriella Kronstad
Marte Gabriella Kronstad
Kontormedarbeider